Rock And Roll Lullaby

Det var ett ovanligt storslaget, överflödande och synnerligen bombastiskt bohag som adelsherre Lövberg nu skulle behaga att flytta från sin gård i Västra Götaland till sin nya herrgård åtskilliga dagsresor söderut längs Vänerns söta vatten. Inte hade Lövberg trott att det som i andras ögon såg ut att vara ovanligt storslaget, överflödande och synnerligen bombastiskt bohag skulle ge honom så mycket problem som på den här resan! Färden hade ju knappt börjat när Lövberg punkterade första däcket!

Latest network posts

» Se all new blog posts in our blog network